Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Sinh Vật 247 cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách nghiêm túc và tôn trọng. Dưới đây là các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi:

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận tin tức, tham gia vào các cuộc thi hoặc khảo sát, hoặc tương tác với chúng tôi qua các kênh trực tuyến khác.

Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ, thông tin, sản phẩm và chương trình mà bạn yêu cầu, cũng như để cập nhật thông tin mới nhất và các cơ hội thú vị từ chúng tôi.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ không đúng đắn, sửa đổi hoặc hủy hoặc phá hoại.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.

Quyền Lực Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở phần Liên Hệ.

Sinh Vật 247 sẽ duy trì và cập nhật Chính Sách Bảo Mật này để đảm bảo rằng nó luôn phản ánh các biện pháp bảo mật mới nhất và tốt nhất. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào trong Chính Sách Bảo Mật này sẽ được xem xét là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản được cập nhật.